Shewrapara, Dhaka-1216 | HOTLINE: 01326 80 75 31
2 ইন ১ ভেজিটেবল কাটার / ANJANI VEGETABLE CUTTER 2 ইন ১ ভেজিটেবল কাটার / ANJANI VEGETABLE CUTTER
31% Off

2 ইন ১ ভেজিটেবল কাটার / ANJANI VEGETABLE CUTTER

Tk 550 Tk 800

ভেজিটেবল ও পটেটো চপার ভেজিটেবল ও পটেটো চপার
24% Off

ভেজিটেবল ও পটেটো চপার

Tk 990 Tk 1300

BRAVA SPRING SLICER BRAVA SPRING SLICER
16% Off

BRAVA SPRING SLICER

Tk 890 Tk 1200